یه قسمت از کنسرت یانی سال 2006براتون گذاشتم 

گوش کنید واقعا زیباستدریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 32 ثانیه